დაწყებითი კლასები (2010–2011წწ)

თითოეული საგანის სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი I _ VI კლასების მიხედვით

(სახელმძღვანელოთა ავტორები)

#

კლასი

საგანი

I

II

III

IV

V

VI

შენიშვნა

1

ქართული ენა

მაღლაკელძე/ ყურაშვილი

მაღლაკელძე/ ყურაშვილი

2

ქართული ლიტერატ.

ი.გოგებაშვილი

ი.გოგებაშვილი

თ.ღონღაძე,თ.ცხადაია

ვ.რამიშვილი; თ.ღონღაძე

ვ.როდონაია

ვ.როდონაია

3

კლასგარეშე ლიტერატურა

ბ.სარია

ბ.სარია

ბ.სარია

4

დამატებითი სახელმძღვანელო

ვ.რამიშვილი

5

მათემატიკა

ი.რუხაძე

ი.რუხაძე

ი.რუხაძე

ი.რუხაძე

ნურკი, ტელგმა

ნურკი, ტელგმა

6

რუსული ენა

პაპავა,სარქისოვა (Iდონე)

ა.ტერ–სარქისოვა, პატარაია

ა.ტერ–სარქისოვა, პატარაია

7

ინგლისური ენა

ბურდილაძე, ლეჟავა

8

ბუნებისმეტყველება

გ.კვანტალიანი

გ.კვანტალიანი

გ.კვანტალიანი,მ.ბლიაძე

მ.ბლიაძე; რ.ახვლედიანი

მ.ბლიაძე; რ.ახვლედიანი

9

ბოტანიკა

კორჩაგინა

10

საღვთო სჯული

საპატრიარქოს სასწ.კომიტეტი

საქ.საპატრ.მისიისა და ევანგელიზაციის განყოფილება–„ცხოვრება ღმერთთან ერთად“

ლ.ბარბაქაძე,მეუფე ანანია ჯაფარიძე

11

ისტორია

სურგულაძე, ნეიძე, მინდავა

თვალიშვილი, ჩიკვაიძე

12

გეოგრაფია

დარჩიაშვილი, კერესელიძე

13

ბიბლია

ლაზარე ბერძენიშვილი

14

გალობა

საგალობლები, ხალხური სიმღერები

საგალობლები, ხალხური სიმღერები

საგალობლები, ხალხ.სიმღერები

საგალობლები, ხალხ.სიმღერები

15

მუსიკა

მ.ჩიკვაიძე

ბერაძე,შველიძე

16

ხელოვნება

ნ.მაჭარაშვილი

ნ.მაჭარაშვილი

ნ.მაჭარაშვილი

ნ.მაჭარაშვილი

ბერაძე,შველიძე

ბერაძე,შველიძე

ძვ.გამოც

17

შრომა

18

სპორტი

19

ინფორმატიკა

ჯ.გოჯიაშვილი

ჯ.გოჯიაშვილი

საბაზო–საშუალო კლასები (2010–2011წწ.)

თითოეული საგანის სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი VII _ XII კლასების მიხედვით

(სახელმძღვანელოთა ავტორები)

#

კლასი

საგანი

VII

VIII

IX

X

XI

XII

შენიშვნა

1

ქართული ენა

შანიძე,კვაჭაძე

შანიძე,კვაჭაძე

შანიძე,კვაჭაძე

შანიძე,კვაჭაძე

შანიძე,კვაჭაძე

შანიძე,კვაჭაძე

2

ქართული ლიტერატ.

ვ.როდონაია

ვ.როდონაია

როდონაია

ბ.წიფურია

ბ.წიფურია

თ. ვასაძე, ნ. ჩუბინიძე

3

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

4

ზოგადი უნარები

ნ.მაჭარაშვილი

ე.ზაგაშვილი,

ტესტების კრებული (სხვადასხვა)

5

რუსული ენა

ტერ–სარქისოვა; პატარაია (მე–2დონე)

.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე (მე–3დონე)

მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე (მე–4დონე)

მ.ლორთქიფანიძე

მ.ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე

revia-I done

მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჩიმაკაძე

6

ინგლისური ენა

ტ.ბუკია

ტ.ბუკია

ტ.ბუკია

ლ.გოგსაძე, თ.ფაღავა

ლ.გოგსაძე, თ.ფაღავა

ლ.გოგსაძე, თ.ფაღავა

7

გერმანული ენა

კობახიძე, მეტრეველი

ლ.ჯალაღანია, თ.ჯაშიაშვილი

ლ.ჯალაღანია, თ.ჯაშიაშვილი

ლ.ჯალაღანია, თ.ჯაშიაშვილი

ლ.ჯალაღანია, თ.ჯაშიაშვილი

8

ფრანგული ენა

ლებანიძე, ჟღენტი

ვარდიაშვილი

Gison

.

9

ბიოლოგია

რ.გობელაშვილი ნ. ლაღიძე

რ.გობელაშვილი თ.გეგეჭკორი

m.mayaSvili r.axvlediani

ბურდილაძე (2009წ)

ვეკუა, გაფრინდაშვილი

ბურდილაძე (2009წ)–X კლ.

10

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

ქ.ტატიშვილი

ქ.ტატიშვილი

ქ.ტატიშვილი

ე.ბასიაშვილი

11

ქიმია

ლ.თევზაძე, ჯავახიშვილი

ლ.თევზაძე, ჯავახიშვილი

ლ.თევზაძე, ჯავახიშვილი

ლ.თევზაძე, ჯავახიშვილი

12

საღვთო სჯული

ლ.ბარბაქაძე, მეუფე ანანია ჯაფარიძე

საქ.საპატრ.მისიისა და ევანგელიზაციის განყოფილება–„ჩვენთან არს ღმერთი“

13

ბიბლია

ბიბლია

ბიბლია

ბიბლია

ბიბლია

ბიბლია

14

გეოგრაფია

ე.ნებიერიძე

კერესელიძე ბლიაძე ჭანტურია

ბერუჩაშვილი, ელიზბარაშვილი

ელიზბარაშვილი, დავი

თაშვილი

ჭანტურია, ბლიაძე

ჭანტურია, მამალაძე, ბლიაძე

15

საქართველოს ისტორია

ნ.კვიტაიშვილი, დ.მალაზონია, თ.მალაზონია

ნ.კვიტაიშვილი, დ.მალაზონია, თ.მალაზონია

16

მსოფლიოს

ისტორია

ახმეტლი, ჩუბინიშვილი

მ.სურგულაძე ვ.ნეიძე გ.ანჩაბაძე

ასათიანი, კიღურაძე

აბდალაძე, კუპატაძე, კვიტაიშვილი

17

საეკლესიო ხელოვნების ისტორია

პ.ამირანაშვილი, თ.ჩუბინაშვილი,პ.ზაქარაია, თაბორიძე, ბერიძე

18

სამოციქულო ეკლესიის ისტორია

1. ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია.სსგ.2009;

2. მთავარეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე, საქ.სამოციქულო ეკლესიის ისტორია,2009წ;

3. საეკლესიო კლაენდარი 2008წ

19

სამოქალაქო განათლება

ნ.ირემაშვილი, მ.მშვენიერაძე, დ.გაბადაძე

პეტრიშვილი, ბრეგვაძე

20

გალობა

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

საგალობლები (სადა კილო), ხალხ.სიმღერები

21

ხელოვნება

კუნჭულია, მეხაშიშვილი, მიქაბერიძე

კუნჭულია, მეხაშიშვილი, მიქაბერიძე

22

შრომითი სწავლება

23

სპორტი

24

ინფორმატიკა

ჯ.გოჯიაშვილი

ჯ.გოჯიაშვილი

ჯ.გოჯიაშვილი

ჯ.გოჯიაშვილი

25